Bekijk Klinkers Makelaardij op Youtube Volg Klinkers Makelaardij op Facebook Volg Klinkers Makelaardij op Twitter
Vastgoed Pro   NWWI   Funda Huislijn Jaap Woonplein

NHG schept duidelijkheid over haar rol en regels

Naar archief

Publicatiedatum: 32013

NHG schept duidelijkheid over haar rol en regels

In diverse media werd er de afgelopen tijd over geschreven: de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Makelaars vielen over elkaar heen in een discussie over wel of niet veranderde regels. Hoe zit het nu precies met NHG? Wij vroegen het Karel Schiffer, algemeen directeur van NHG.


Makelaar Arno Wingen gaf in zijn expertblog op Vastgoedactueel.nl aan het onterecht te vinden dat de NHG-regels per 1 januari plotseling veranderd zouden zijn. Zijn die regels ook veranderd? “De regels voor consumenten om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van hun restschuld zijn onveranderd gebleven”, legt Schiffer uit. “Er is wél iets veranderd op het gebied van onze afspraken met de geldgevers.”
 

NIEUWE AFSPRAKEN

“Geldgevers zijn degenen die NHG in uitvoering brengen. Met hen hebben we een aantal nieuwe afspraken gemaakt, om de consument beter van dienst te kunnen zijn  en om misbruik van NHG te voorkomen. Wij hebben partijen gevraagd zich meer in te spannen om te bekijken of er voor mensen die uit hun huis moeten tóch nog mogelijkheden zijn om er te kunnen blijven wonen. En als het dan toch tot een onvermijdelijke verkoop komt, zien we erop toe dat de eventuele restschuld zo beperkt mogelijk blijft.”
 

EERDER BETROKKEN

“Dat betekent voor hypotheekverstrekkers dat zij eerder bij dergelijke processen betrokken moeten zijn, zodat ze kunnen kijken naar nieuwe of andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast moeten we natuurlijk voorkomen dat mensen hun woning al te gemakkelijk van de hand doen en de rekening daarvoor bij ons leggen.”
 

NADER ONDERZOEK

“We hebben daarom afgesproken dat wanneer een bod op een woning minder dan 95 procent van de taxatiewaarde bedraagt, we daar nader onderzoek naar doen. We kijken dan uitgebreid naar de omstandigheden en laten zonodig zelf nog een taxateur naar de woning kijken. Dit om te voorkomen dat er onnodig grote verliezen worden geleden, zowel voor de consument als voor het waarborgfonds. Als er voldoende argumenten zijn om het bod te accepteren, zal NHG akkoord gaan, ook met een bod onder 95 procent. NHG bewaakt hiermee dat de betrokken partijen zich inzetten om een goede prijs te behalen en woningen voor een reële prijs worden verkocht.”
 

BELANGRIJKE ROL

“Heel belangrijk in dit proces is ook de rol van de makelaar. Dat is vaak de eerste persoon die contact heeft met een consument die zijn huis verkoopt. Hij is de gids in dit proces. Hij kan de consument op weg helpen naar de geldgever en kan een belangrijke rol spelen bij verliesbeperking.”
 

ENIGSZINS GESCHROKKEN

“Toen uit de reacties in verschillende media bleek dat onder professionals als makelaars toch nog wel onduidelijkheid heerste over onze rol en regels, ben ik daar enigszins van geschrokken. Het leek ons logisch dat wij er primair zijn om de consument te helpen, maar dat er tegelijkertijd regels aan verbonden zijn om voor onze financiële hulp in aanmerking te komen. Vanwege de recente afspraken met geldgevers over de uitvoering van NHG, vragen de betrokken partijen in de markt om meer communicatie. Dat signaal hebben we ter harte genomen.”
 

BROCHURES

“Daarom hebben wij hierover twee brochures voor makelaars en financiële tussenpersonen ontwikkeld. Aan de hand hiervan kunnen zij de consument goed begeleiden en de juist weg wijzen. Dat is in deze tijd belangrijker dan ooit.”
 
bron: vastgoed actueel

  • Laatste tweets
  • Klinkers Makelaardij
  • 046 - 20 40 005
  • Rmt-gecertificeert
    sinds 01-01-2014
  • Registratiecode
    V201628747
Vastgoedcert gecertificeerd Erkend lid van Vastgoedpro Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie