Bekijk Klinkers Makelaardij op Youtube Volg Klinkers Makelaardij op Facebook Volg Klinkers Makelaardij op Twitter
Vastgoed Pro   NWWI   Funda Huislijn Jaap Woonplein

Onderzoek: geen strengere hypotheekmaatregelen nodig

Naar archief

Publicatiedatum: 112014

Onderzoek: geen strengere hypotheekmaatregelen nodig

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van Blauwtrust Groep blijkt dat voor hypotheekschuldaflossing bedoeld opgebouwd vermogen tot 2018 groeit tot 135,8 miljard euro. Volgens Blauwtrust tonen deze berekeningen aan dat nog strengere normen voor hypotheekverstrekking niet per se nodig zijn.
Tegenover een netto hypotheekschuld van 653,8 miljard euro stond eind 2012 een voor aflossing bedoeld opgebouwd vermogen van 79,3 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Blauwtrust Groep dat vandaag naar buiten komt. Berekeningen van Blauwtrust Groep laten zien dat het opgebouwde vermogen in sneltreinvaart stijgt naar 135,8 miljard euro in 2018. Daarnaast vertegenwoordigden de woningen waarop een hypotheek is gevestigd eind 2012 een waarde van 830 miljard euro.
 
INTERNATIONALE KRITIEK ONTERECHT 
Volgens Blauwtrust Groep tonen de berekeningen aan dat nog strengere normen voor hypotheekverstrekking niet per se nodig zijn. Ook weerleggen ze de steeds terugkerende internationale kritiek op de Nederlandse schuld. De cijfers zouden volgens Blauwtrust Groep reden moeten zijn voor het kabinet om de Loan to Value-norm niet zomaar beneden de 100% te verlagen, de schuldpositie verder te verbeteren (door het consumenten makkelijker te maken om boetevrij af te lossen) en balansen te verkorten en tot slot om de verruiming van de schenkbelasting te verlengen. 
 
ZEKERHEID CREËREN
“De hypotheeknormen zijn en worden al drastisch aangescherpt. Aflossing vindt tegenwoordig plaats op basis van volledige annuïteit. De overheid zou er goed aan doen zekerheid te creëren over de LTV-norm: bij doorzettend herstel van de woningmarkt moet deze LTV-norm niet plompverloren worden verlaagd beneden de 100%”, aldus Blauwtrust. “Met de dreiging van deze maatregel komt de woningmarkt weer op slot te zitten, terwijl het huidige herstel nog broos is. Eventuele verlaging van de LTV beneden de 100% is alleen verantwoord als vooraf goed is nagedacht over de vereiste begeleidende maatregelen, waaronder fiscaal gefaciliteerd bouwsparen. Ook als er randvoorwaarden zijn gecreëerd zijn er overigens grenzen aan de transitie die de Nederlandse markt nog binnen redelijke termijnen kan behappen, bovenop wat er sinds de kredietcrisis allemaal is gebeurd.”
 
POSITIEVE MAATREGELEN
Positieve maatregelen zijn beter voor de economie en de woningmarkt, stelt Blauwtrust. Woningbezitters lossen inmiddels zelf al op grote schaal extra af. Het is effectiever om dit te ondersteunen. Dat kan als banken voortaan de boetes voor vervroegd aflossen achterwege laten, met name voor mensen met een woning die ‘onder water’ staat. Het zou verstandig zijn als de overheid aandringt op het soepeler overnemen van restschulden van de ene op de andere bank, terwijl verzekeraars het opgebouwde vermogen in levenpolissen zouden kunnen vrijgeven voor hypotheekaflossing voor die leningen die onder water staan. De overheid kan zelf een bijdrage leveren door de succesvolle verruiming van de schenkingsvrijstelling voor vervroegd aflossen vanaf 2015 te verlengen.
 
bron: GESCHREVEN DOOR  REDACTIE VASTGOED WOENSDAG 11 JUNI 2014 07:09

  • Laatste tweets
  • Klinkers Makelaardij
  • 046 - 20 40 005
  • Rmt-gecertificeert
    sinds 01-01-2014
  • Registratiecode
    V201628747
Vastgoedcert gecertificeerd Erkend lid van Vastgoedpro Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie