Bekijk Klinkers Makelaardij op Youtube Volg Klinkers Makelaardij op Facebook Volg Klinkers Makelaardij op Twitter
Vastgoed Pro   NWWI   Funda Huislijn Jaap Woonplein

Prinsjesdag 2013: bezuinigingen 2014

Naar archief

Publicatiedatum: 172013

Prinsjesdag 2013:  bezuinigingen 2014

Lees hier alle bezuinigingen die het Kabinet heeft bepaald voor 2014. Bezuinigingen 2014 door Kabinet Rutte.  Na de troonrede biedt de minister van Financiën in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota en de rijksbegroting aan. Opnieuw zijn de plannen van het Kabinet al bekend vóór Prinsjesdag. Onderstaand is te zien waar Kabinet Rutte op gaat bezuinigen in 2014.

Overzicht bezuinigingen 2014:
Kinderbijslag.
De kinderbijslag wordt gekort. De kinderbijslag wordt maximaal met 330 euro per kind per jaar verminderd.

Eén huishoudtoeslag
Er komt één huishoudtoeslag in plaats van losse toeslagen voor huur en zorg. Hogere inkomens krijgen minder toeslag.

Belastingschijven worden niet aangepast aan inflatie.

AOW verlaagd
De AOW zal in 2015 flink worden verlaagd. De zogenoemde MKOB, Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, worden afgeschaft. Ouderen leveren 25 euro per maand in.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting gaat verdwijnen voor de hoogste inkomens. Algemene heffingskorting wordt afgebouwd vanaf de tweede schijf (inkomens vanaf 20.000 euro). Mensen met een modaal inkomen (33.000 euro) gaan 150 euro erop achteruit gaan. Mensen die 55.000 euro per jaar verdienen, leveren 600 euro in.

Koopkracht
Over de gehele linie daalt de koopkracht met 0,5 procent. Met name de hoge inkomens moeten inleveren. Lage en middeninkomens worden zoveel mogelijk ontzien. Koopkracht van werkenden blijft gelijk, die van mensen met een uitkering daalt.

Stamrecht-bv's
Ontslagvergoedingen mogen vanaf volgend jaar niet meer in stamrecht-bv's worden ondergebracht. Stamrecht-bv: beperkingen voor het opnemen van stamrechttegoeden vervallen in combinatie met een belastingvrijstelling van 20 procent als het volledige tegoed in 2014 wordt opgenomen.

Eenmalige tegemoetkoming voor minima (tot 110 procent van het minimuminkomen) in 2014 is 100 euro voor een paar, 70 euro voor een alleenstaande en 90 euro voor een alleenstaande ouder.

Bezuinigen ministeries
Veel ministeries krijgen flink minder geld te besteden. Het ministerie van Defensie moet in ieder geval 330 miljoen euro bezuinigen.

Zorgtoeslag
Zorgtoeslag wordt verlaagd. Lage- en middeninkomens gaan dit vooral voelen.

Arbeidskorting
Arbeidskorting wordt vanaf volgend jaar voor de hoogste inkomens afgebouwd naar nul.

Hypootheekrenteaftrek
Hypotheekrenteaftrek voor mensen in de hoogste inkomenscategorie wordt afgebouwd met 0,5 procentpunt.


Gepensioneerde
Rijke gepensioneerden met een nog werkende partner worden gekort.

Accijns
- Accijns op diesel wordt met 3 cent per liter en die op lpg met 7 cent per liter verhoogd
- Accijns op bier, wijn, overige alcoholische dranken en frisdrank wordt verhoogd.

Energiebelasting
Energiebelasting betalen vanaf 2016 omdat de kolenbelasting wordt afgeschaft.

Chronisch zieken
Chronisch zieken krijgen geen compensatie zoals nu geregeld. Zij worden voortaan mogelijk deels op een andere manier gecompenseerd.

Extra regeling BTW Bouw
Btw-tarief op arbeidskosten bij renovaties, herstel en tuinonderhoud wordt per 1 maart 2014 weer verhoogd van 6 naar 21 procent.

Werkgeversheffing
Werkgeversheffing van 16 procent voor inkomens boven de 150.000 euro.

Motorrijtuigen belastingen
Afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers


Bron: © NieuwsUit.com

  • Laatste tweets
  • Klinkers Makelaardij
  • 046 - 20 40 005
  • Rmt-gecertificeert
    sinds 01-01-2014
  • Registratiecode
    V201628747
Vastgoedcert gecertificeerd Erkend lid van Vastgoedpro Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie