Bekijk Klinkers Makelaardij op Youtube Volg Klinkers Makelaardij op Facebook Volg Klinkers Makelaardij op Twitter
Vastgoed Pro   NWWI   Funda Huislijn Jaap Woonplein

Starterslening klaar voor gebruik

Naar archief

Publicatiedatum: 192013

Geen foto bekend

Vanaf 1 januari 2013 gaat de rijksbijdrage voor de Starterslening van start. Starters die niet eerder eigenaar zijn geweest van een koopwoning komen in aanmerking voor de Starterslening. Naast de bijdrage van het Rijk, investeren ook gemeenten en provincies.

De regering investeert 20 miljoen euro in de Starterslening. Gemeenten en provincies leggen de andere helft bij. Gemeenten die de Starterslening aanbieden komen in aanmerking voor de rijksbijdrage als de hoofdsom van de Starterslening niet meer is dan 20% van de verwervingskosten. De totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens volgens actuele NHG normen.

4.400 Startersleningen

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst stimuleert met deze rijksmaatregel lokale overheden om de Starterslening in te zetten. Inmiddels hebben meerdere gemeenten interesse getoond om de starterslening weer in te zetten. Dankzij de 20 miljoen euro rijksbijdrage kan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de kosten dekken voor ongeveer 4400 Startersleningen.

Wie het eerst komt ..

De rijksbijdrage kent het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De datum van ontvangst van de aanvraag bij SVn is daarbij geldend.

Bron: SVn

  • Laatste tweets
  • Klinkers Makelaardij
  • 046 - 20 40 005
  • Rmt-gecertificeert
    sinds 01-01-2014
  • Registratiecode
    V201628747
Vastgoedcert gecertificeerd Erkend lid van Vastgoedpro Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie