Bekijk Klinkers Makelaardij op Youtube Volg Klinkers Makelaardij op Facebook Volg Klinkers Makelaardij op Twitter
Vastgoed Pro   NWWI   Funda Huislijn Jaap Woonplein

Tips voor een correct gebruik van de nieuwe Leegstandwet

Naar archief

Publicatiedatum: 312013

Tips voor een correct gebruik van de nieuwe Leegstandwet

 
De meest in het oog springende wijzigingen van de Leegstandwet per 1 juli 2013 voor de categorie te koop staande woningen zijn:

 • Partijen zijn vrij om in onderling overleg de huurprijs overeen te komen;
 • Huurder kan de aanvangshuurprijs niet meer laten toetsen door de huurcommissie;
 • B&W mogen geen aanvullende voorwaarden meer stellen aan de vergunningverlening; 
 • Verhuurder krijgt ineens een vergunning voor de duur van 5 jaar.
   
Deze wijzigingen leveren een duidelijke verruiming van de Leegstandwet op. Reeds verstrekte vergunningen worden automatisch omgezet naar een vergunning voor de duur van 5 jaar.

Praktische tips
Wanneer de Leegstandwet op de juiste manier wordt toegepast, heeft de huurder zoals gezegd nauwelijks huurbescherming. Een aantal praktische tips voor een juist gebruik.

De huurovereenkomst krachtens de Leegstandwet moet schriftelijk aangegaan worden, met vermelding van de verleende vergunning. Gebeurt dit niet, dan kan de verhuurder zich niet beroepen op de bepalingen van de Leegstandwet. De huurovereenkomst wordt dan gezien als een ‘ gewone’  huurovereenkomst met alle bijbehorende huurbescherming voor de huurder.

Opzegtermijn
De huurovereenkomst moet voor tenminste zes maanden aangegaan worden. De opzegtermijn voor de huurder bedraagt maximaal één maand, voor de verhuurder ten minste drie maanden.
De rechtbank Groningen heeft op 15 november 2012 geoordeeld dat wanneer partijen de huurovereenkomst expliciet aangaan voor een bepaalde duur deze huurovereenkomst niet tussentijds opzegbaar is. Ook niet wanneer de Leegstandwet van toepassing is verklaard en partijen expliciet hebben afgesproken dat de huurovereenkomst tussentijds opzegbaar is. Opzeggen kan dan echt pas tegen het einde van de afgesproken huurperiode. Deze uitspraak heeft veel stof doen opwaaien. Er is hoger beroep van het vonnis ingesteld. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Wil de verhuurder de woning na de verplichte minimumduur van zes maanden weer tot zijn vrije beschikking kunnen krijgen, dan dient er dus geen einddatum in de huurovereenkomst opgenomen te worden. In dat geval is het verstandig een huurovereenkomst aan te gaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van zes maanden.

Daarin moet dan wel worden opgenomen dat de huurovereenkomst na zes maanden kan worden opgezegd met inachtneming van de hiervoor genoemde opzegtermijnen. Wil de eigenaar de woning direct na zes maanden weer tot zijn beschikking krijgen, dan moet de huurovereenkomst dus na drie maanden worden opgezegd (wegens de verplichte opzegtermijn van drie maanden).

Voorwaarde: woning te koop
In de praktijk roept de voorwaarde dat de woning ‘ te koop’ moet staan nog wel eens vragen op. Het is evident dat de woning te koop moet staan ten tijde van de vergunningaanvraag. Kloppen de gegevens op de aanvraag niet, dan kunnen B&W op grond van de Leegstandwet de vergunning niet alleen intrekken maar ook een forse boete opleggen aan de verhuurder. Maar de woning dient ook tijdens de duur van de vergunning te koop te blijven staan. Anders wordt niet langer aan het vereiste van de Leegstandwet voldaan, te weten dat sprake moet zijn van een ‘te koop staande woning’. De praktijk zal uitwijzen op welke wijze dit gesanctioneerd gaat worden.

Hulp nodig
Maak een afspraak met Klinkers Makelaardijbron: www.nvm.nl

Op 1 juli 2013 is de nieuwe Leegstandwet in werking getreden. De nieuwe Leegstandwet maakt het eenvoudiger voor eigenaren om te koop staande woningen tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder een beroep kan doen op de wettelijke huurbescherming op grond van het Burgerlijk Wetboek. Dit risico loopt een eigenaar wel wanneer gebruik gemaakt worden van een ‘gewone’ tijdelijke huurovereenkomst, dat wil zeggen zonder gebruikmaking van de Leegstandwet.

 • Laatste tweets
 • Klinkers Makelaardij
 • 046 - 20 40 005
 • Rmt-gecertificeert
  sinds 01-01-2014
 • Registratiecode
  V201628747
Vastgoedcert gecertificeerd Erkend lid van Vastgoedpro Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie