Bekijk Klinkers Makelaardij op Youtube Volg Klinkers Makelaardij op Facebook Volg Klinkers Makelaardij op Twitter
Vastgoed Pro   NWWI   Funda Huislijn Jaap Woonplein

Wat betekent de Miljoenennota voor de woningmarkt?

Naar archief

Publicatiedatum: 192013

Wat betekent de Miljoenennota voor de woningmarkt?

Op Prinsjesdag sprak de koning in de troonrede over kans op herstel in crisis. Ook bood minister van Financiën Dijsselbloem de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aan met de plannen. Wat betekent de Miljoenennota voor de woningmarkt?

 • Verlaging hypotheekrenteaftrek
 • Vanaf 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs verlaagd. Het tarief van de hoogste belastingschijf van 52 procent voor de hypotheekrenteaftrek gaat met 0,5 procent naar beneden. Hier staat een verlenging van de derde belastingschijf tegenover. Hierdoor wordt een groter deel van het inkomen tegen een lager tarief wordt belast.
 • Financiering restschuld onder NHG
 • Onder strikte voorwaarden mogen woningbezitters de restschuld onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) meefinancieren. Dit geldt alleen voor woningbezitters die al een hypotheek met NHG hebben. Dit biedt woningbezitters de mogelijkheid om toch te verhuizen wat tot nu toe lastig was omdat banken de restschuld niet willen meefinancieren in de nieuwe hypotheek.
 • Belastingvrij schenken tot maximaal 100.000 euro
 • Het kabinet heeft besloten om de woningmarkt een impuls te geven door de schenkingsregeling aan te vullen. Tussen 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 kunt u meer belastingvrij schenken. Het bedrag wat belastingvrij mag worden geschonken voor de financiering van een woning is maximaal 100.000 euro. Hiernaast wordt de toepasbaarheid van de regeling verruimd. Voor de schenkingsvrijstelling is geen familierelatie noodzakelijk.
 • Verhoging BTW-tarief verbouwen en renoveren huis
 • Vanaf 1 maart 2014 wordt het BTW-tarief voor verbouwen en renoveren verhoogd van 6 procent naar 21 procent. Het gaat hier om het percentage op de arbeidskosten.
 • Afbouw kostengrens NHG
 • De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt stapsgewijs verder afgebouwd tot 225.000 euro per 1 juli 2016. Het uitgangspunt in de toekomst  wordt dee te koppelen aan de gemiddelde woningprijs.
  • Huren stijgen verder
  • De huren mogen in 2014 worden verhoogd boven de inflatie.Bron: www. de hypotheker.nl

 • Laatste tweets
 • Klinkers Makelaardij
 • 046 - 20 40 005
 • Rmt-gecertificeert
  sinds 01-01-2014
 • Registratiecode
  V201628747
Vastgoedcert gecertificeerd Erkend lid van Vastgoedpro Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie    Klinkers Makelaardij Impressie